AKVARIE GARASJEBODEN

Akvarium i garasjen:

RACK 1: 2 STK  330 LITER.

RACK 2: 1 STK 240 LITER DELT PÅ 2 LEKSKAR.  1 STK 220 LITER

RACK 3: 3 STK 53 LITER.

RACK 4: 2 STK 220 LITER.

RACK 5: 1 STK 375 LITER. 1 STK 220 LITER.

     
     
 
Automatisk vannbytte system. Vannrør ytterst og luftrør innerst. Vannventil til vannskifte med vender. Starter med og kjøre vann i sirkulasjon til
vanntanken på 1000 liter. vender og kjører vann til akvariene etter en innstilt tid .
   
   
1000 liters tank med lufting. Flottør innerst i høyre hjørne som gir signal til oppfylling av tanken.    
     
Luftpumpe til akvariene      
       
Rack 1 nede
Geophagus Sao - Francisco
 Geophagus Sao Francisco
         
 
   
     
Rack 2 oppe. Del 2 Manacupuru Red Back Angels  
     
Rack 5 nede  Geophagus Brasiliensis  
     
Rack 4 oppe Santarem Discus  
     
Rack 3  Geophagus Brasiliensis yngel